Polityka prywatności

truck.png

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą Administrator zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookie oraz narzędzi analitycznych.

 

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe pozyskane w ramach prowadzonej działalności w tym poprzez stronę internetowej www.modnyduzypan.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”

 

ADMINISTRATOR

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych Klientów, Kontrahentów oraz innych osób wchodzących w relacje z wykorzystaniem strony www.modnyduzypan.pl jest Filip Zubrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FWZ Filip Zubrzycki, ul. J. Dąbrowskiego 1, 02-558 Warszawa,  NIP: 5213519817; REGON: 141962511, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu +48 507 150 633 lub wysyłając wiadomość e-mail info@modnyduzypan.pl. oraz poprzez inną skuteczną formę kontaktu o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

 

RODZAJ, CEL ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy: wykonanie umowy sprzedaży, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, korzystanie z usług formularza kontaktowego, chat, realizacji zwrotu, powiadomienia o dostępności produktu;

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych dla celów: prowadzenia korespondencji oraz konieczności ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych dla celów analitycznych i statystycznych –polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności

4) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy: w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie.

MARKETING

1.1    Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

1.1.1       wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

1.1.2       wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

1.1.3       kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newsletter);

1.1.4       prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

1.2    W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

NEWSLETTER

1.3    Administrator świadczy usługę newsletter na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newsletter, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

1.4    Dane osobowe są przetwarzane:

1.4.1       w celu świadczenia usługi wysyłki newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

1.4.2       w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newsletter – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newsletter;

1.4.3       w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

1.4.4   w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

2. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki. Więcej informacji na temat na naszych profilach w mediach społecznościowych.

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe w związku z profilem działalności Administratora w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, w szczególności: dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotowi świadczącemu usługi rachunkowe, Urzędowi Skarbowemu, Policji, prokuraturze, sądom i innym organom oraz urzędom, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, innym podmiot świadczącym usługi prawne, w tym adwokatom i radcom prawnym, bankom i operatorom płatności. 

Z uwagi na to, że Administrator korzystamy z usług dostawców w zakresie wsparcia teleinformatycznego wybrane kategorie danych osobowych mogą być przekazywane w wyjątkowych sytuacjach poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną określoną w rozdziale V RODO, w tym na podstawie standardowych klauzul przyjęte przez Komisję Europejską.

 

DOBROWOLNOŚĆ

Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda zawsze może być wycofana.
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.
Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

WPROWADZENIE

Nasza strona internetowawww.modnyduzypan.pl (dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez osoby trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

CZYM SĄ COOKIES

Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

CZYM SĄ SKRYPTY?

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

CO TO JEST PIXEL TAG?

Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.

PLIKI COOKIES

CIASTECZKA TECHNICZNE LUB FUNKCJONALNE

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody.

COOKIES ANALITYCZNE

Używamy analitycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej dla naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z naszej witryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie analitycznych plików cookie.

PRZYCISKI SOCIAL MEDIA

Na naszej stronie umieściliśmy przyciski dla Facebook, aby promować strony internetowe (np. „Lubię” / „Like", „przypinać” / „Pin") lub udostępniać w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Te przyciski działają przy użyciu fragmentów kodu pochodzących od samych Facebook i Instagram. Ten kod umieszcza pliki cookie. Te przyciski mediów społecznościowych mogą również przechowywać i przetwarzać określone informacje, dzięki czemu można wyświetlać spersonalizowane reklamy.

Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności tych sieci społecznościowych (które mogą się regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, jak są przetwarzane dane za pomocą tych plików cookie. Odzyskiwane dane są w miarę możliwości zanonimizowane.

UMIESZCZONE PLIKI COOKIE

Wśród umieszczonych plików znajdują się m.in. pliki związane z działaniem narzędzi analitycznych (Google Analytics), systemu komentarzy (Ceneo) a także skrypty niezbędne do działania strony. Klikając przycisk „DOSTOSUJ” możesz wyłączyć Analityczne Pliki Cookie.

ZGODA

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku "Zapisz preferencje" wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnie.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIE

Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań dotyczących naszej polityki, plików cookie oraz oświadczenia, prosimy o kontakt z nami:

Filip Zubrzycki
ul. J. Dąbrowskiego 1/1

02-558 Warszawa
Strona internetowa: 
www.modnyduzypan.pl 
E-mail:
ino@modnyduzypan.pl   
Numer telefonu: +48 507 150 633